DREJT NJË QYTETË TË SOLIDARIZUAR DHE POPULLORE

 

Ndërsa shpërthejnë parat e më të pasurve, varfëria dhe mjerimi po rriten në mënyrë të rrezikshme. Përballë zgjerimit të pabarazive, Ensemble à Gauche mbron një rishpërndarje të vërtetë të pasurisë, si dhe forcimin e shërbimeve publike dhe përfitimeve sociale. Emergjenca klimatike kërkon gjithashtu veprim energjik nga Qyteti. Për të financuar këto masa, Ensemble à Gauche është angazhuar fuqimisht në heqjen e privilegjeve tatimore për më të pasurit, duke filluar nga aksionarët e mëdhenj.

Kundër spekulatorëve, ne mbrojmë fuqimisht qasjen e banimit për të gjithë. Gjatë dhjetë viteve të fundit, kemi mundësuar ndërtimin e më shumë se 3000 banesave të subvencionuara. Për më tepër, po luftojmë për një qytet që nuk riprodhon diskriminim seksist, racist dhe LGBTIfobik. Hapësira publike duhet të plotësojë nevojat e popullatës dhe jo logjikën e tregut.

Emergjenca klimatike kërkon një transformim të thellë të shoqërisë sonë, e cila nuk mund të zvogëlohet në përpjekje individuale. Izolim të gjitha ndërtesave, zhvillim në transportet publik të lirë, gjelbrim, kalim në energjitë e gjelbërta… ka shumë projekte kolektive.

Më 15 Mars,  le të votojmë dhe t’i bëjmë njerëzit të votojnë Ensemble à Gauche, lista 3 në Këshillin Komunal të qytetit të Gjenevës !

6 PRIORITET TONA

RRITJA E NDJESHËM PËR TË SUBVENCIONUAR ABONIMËT NË TPG

në mënyrë që të ofrojmë një abonim vjetor në TPG për 100 franga për të rinjtë dhe të moshuarit dhe 250 franga për pjesën tjetër të popullatës.

T’I KOMUNALIZOJMË ÇERDHET

në mënyrë që të garantohet një vend i çerdhes për fëmijë me një çmim të përballueshëm, me qëllimin të jenë të lirë, si dhe të përmirësimit të kushteve të punës dhe të pensionëve të të punësuarve.

MË SHUMË BANIME TË PËRBALLUESHËM

duke ndjekur politikën e marrjes së pronit nga Qyteti në mënyrë që të ndërtohën banesa me qira në bazë të të ardhurave.

NJË KARTË KOMUNALE PËR MIGRANTËT

i cili do t’u lejojë migrantëve pa leje qëndrimi të dëshmojnë identitetin e tyre dhe do t’u ofrojnë qasje në shërbimet komunale sociale, sportive dhe kulturore.

FEMINIZIMI I QYTETIT

duke marrë parasysh sistematikisht gratë në zhvilimin e territorit dhe duke forcuar praninë e tyre simbolike (rrugë, sheshe ose vepra) në hapësirën publike.

PEDONALIZIMI DHE GJËLBERIMI i HAPËSIRËS PUBLIKE

në mënyrë që të përmirësohet jeta shoqërore në secilën lagje, të përmirësohet cilësia e ajrit dhe të zvogëlohet ndotja.

PROGRAMI YNË

Ensemble à Gauche lufton për :


Barazi dhe drejtësi shoqërore

Rritja e përfitimeve sociale
Përballë shpërthimit të pabarazive, Qyteti duhet të luajë një rol në rishpërndarjen e pasurisë.

Plani zero të pastrehë
Me vendosjen e strukturave të pritjes së natës me monitorim mjekësor dhe shoqëror.

Komunalizimi i shërbimeve të pastrimit
Qyteti nuk duhet të kursejë para në shpinë të punonjësve.

 

E drejta për qytetin

Luftë kundër spekulimeve pronësor
Duke vënë kapak në qiranë dhe duke kontrolluar çmimet e shitjeve.

Pritja e denjë për të mitur të pashoqëruar (MNA)
Të miturit e pashoqëruar duhet të kenë qasje në akomodim të denjë dhe mbështetje arsimore dhe sociale.

Një qytet që hedh poshtë diskriminimin
Qyteti duhet të angazhohet në mënyrë aktive kundër të gjitha formave të racizmit, seksizmit, LGBTIfobisë …

 

Kultur plurale

Statusi i punëtorit të kulturës
Qyteti duhet të sigurojë pagat e duhura dhe kushtet e punës për punonjësit e kulturës.

Një kulturë e arritshme për të gjithë
Ofertat kulturore të qytetit duhet të jenë falas për pagat të ulëta.

Mbështetje për kulturën alternative
Duke vënë në dispozicion hapësirat për kolektivitetët të vetë-menaxhuar.

Mbështetje për pakicat kulturore
Duke mbështetur shtëpit dhe shoqatat kulturore.

 

Emergjenca klimatike

Mbështetje për bujqësinë biologjike lokale
Duke krijuar dyqane pjesëmarrëse të menaxhuara nga prodhuesit dhe banorët.

Zonat e këmbësorëve në çdo lagje
Për të krijuar një hapësirë publike miqësore që mundesonë jetë në lagje.

Tranzicioni energjetik
Duke mbështetur masivisht energjitë e rinovueshme.

Zhvillimi i lëvizshmërisë së butë dhe transportit publik
Përparësi ndaj transportit publik, këmbësorëve dhe biçikletave sesa veturave.

  

Demokraci

Zgjatja e të drejtave politike për të huajt
Personat që banojnë në Zvicër për më shumë se tetë vjet duhet të kenë të drejtë të votojnë dhe të qëndrojnë si kandidat në nivelin kantonal dhe komunal.

Pjesëmarrja e banorëve
Banorët e qytetit duhet të konsultohën para projekteve të zhvillimit të territorit.

Më shumë mundësi për shoqatat kulturore, lagjet dhe banorët
Kolektivitetët e banorëve luajnë një rol thelbësor, ata duhet të mbështeten nga komuna.

Barazi gjinore në këshillin komunal
Për t’i dhënë fund nën-përfaqësimit të grave.

Mbikëqyrje e rreptë e raporteve të shpenzimeve
Shpenzimet e zyrtarëve të zgjedhur brenda kornizës së funksionit të tyre duhet të përcaktohen rreptësisht dhe të justifikohen.

 

I SOLIDARIZUAR DHE LUFTUES : PIERRE BAYENET NË KËSHILLIN ADMINISTRATIV

Pierre Bayenet është avokat dhe deputet për Ensemble à Gauche në Grand Conseil. Për shumë vite, ai është përkushtuar fuqishëm për të drejtat demokratike, përfshirë të drejtën e demonstratëve. Një mbrojtës i banorëve dhe banorëve pa drejta strehimore, ai bën fushata për të drejtat e migrantëve, për njerzë pa letra dhe për të drejtën e azilit. Në Grand Conseil, ai miratoi një ligj që ndalonte dhuratat për magjistratët dhe paraqiti një projekt-ligj për një parlament të barazisë. Ai aktualisht po mbron një plan pritjeje për natën për të pastrehët, mbështetje për të miturit e pashoqëruar si dhe shndërrimin e 500 hapësirave të parkimit në zona të gjelbërta.

Për të forcuar demokracinë dhe solidaritetin, votoni Pierre Bayenet më 15 mars !

33 KANDITATËT TANË PËR KËSHILLIN KOMUNAL

1. Pierre BAYENET

1. Pierre BAYENET

avocat, député EàG, Association des juristes progressistes, CODHA, FIAN, MESEMROM, Prélude, comité de Pluriels – solidaritéS
2. Brigitte STUDER

2. Brigitte STUDER

conseillère municipale, psychologue, militante féministe, SURVAP, Association habitant-e-s des Pâquis, SIT, Jardins de Cocagne, solidarité Nord-Sud – solidaritéS
3. Gazi SAHIN

3. Gazi SAHIN

conseiller municipal, Tenancier du Café Gavroche, militant antiraciste et écologiste – solidaritéS
5. Corinne BONNET MÉRIER

5. Corinne BONNET MÉRIER

membre du comité du Club en fauteuil roulant Genève, Diabète GE, UNIA, Association Tourisme solidaire – DAL
5. Olivier BAUD

5. Olivier BAUD

député, enseignant spécialisé, ancien président du Conseil municipal, SPG, SSP, Pro Vélo – solidaritéS
6. Audrey SCHMID

6. Audrey SCHMID

secrétaire syndicale UNIA, Collectif Grève des Femmes*, Collège du travail – solidaritéS
7. Stéphanie BOLAY ROBIN

7. Stéphanie BOLAY ROBIN

géographe, musicienne, Collectif Grève des Femmes*, Chorale Nana’n’Air, Fédération Genevoise des Musiques de Création – solidaritéS

 

8. Alfredo CAMELO

8. Alfredo CAMELO

psychologue, Association Pluriels, militant solidarité internationale – solidaritéS
9. Livia ZBINDEN

9. Livia ZBINDEN

conseillère en action communautaire, OASI, spécialiste politiques sociales municipales  – solidaritéS

 

10. James BERCLAZ-LEWIS

10. James BERCLAZ-LEWIS

professionnel de la culture, coordinateur des programmes FIFDH, président de Super Foehn, membre Foyer Arabelle – solidaritéS

11. Charlotte MEIERHOFER

11. Charlotte MEIERHOFER

ancienne conseillère municipale, présidente commission Agenda 21, UNIA, FAHPA, ASLOCA, AVIVO, SOS femmes – DAL

 

12. José CALLAU

12. José CALLAU

traducteur, ancien fonctionnaire international – solidaritéS

 

13. Monica GRANDA

13. Monica GRANDA

journaliste, réalisatrice: migration, culture, solidarité entre peuples – solidaritéS
14. Esteban MUNOZ

14. Esteban MUNOZ

informaticien HES-SO, Comité pour des TPG gratuits, Réseau salariat, collectif Nouvelles générations Chili
15. Cécilia ZAUGG

15. Cécilia ZAUGG

gestionnaire du domaine public, Fondation des parkings, comité SIT, Club Alpin – DAL

 

16. Daniel GONZALEZ

16. Daniel GONZALEZ

travailleur social, 10 ans d’expérience au plan communal, guitariste des Vaches Laitières – solidaritéS
17. Isabelle CSUPOR

17. Isabelle CSUPOR

professeure HETSL, co-présidente AP, comité Société suisse de travail social, ASFRIS, Arcade 84, présidente du Centre d’ergothérapie, Sirocco & Quartier Musique – solidaritéS
18. David ANDENMATTEN

18. David ANDENMATTEN

technicien HUG retraité, SSP, en lutte contre la privatisation de la santé – solidaritéS
19. Maryelle BUDRY

19. Maryelle BUDRY

vieille dame indigne, indignée depuis 1968, militante féministe, pacifiste et pour le droit d’asile – solidaritéS
20. Omar KHAOUCHI

20. Omar KHAOUCHI

membre de la Fondation Camille Martin, UNIA, ASLOCA – DAL
21. Cécilia DIOLOGENT

21. Cécilia DIOLOGENT

éducatrice sociale, étudiante en master de psychomotricité, féministe, SSP, Greenpeace, Groupe sida Genève – solidaritéS
22. Sacha CAMPORINI

22. Sacha CAMPORINI

avocat-stagiaire, militant pour la défense des droits des migrant·e·s – solidaritéS
24. Fredy PLAZA MUNOZ

24. Fredy PLAZA MUNOZ

cinéaste, agent d’accueil au Fonds d’Art contemporain – DAL (ne désire pas que sa photo figure sur Internet)
25. Devrim KAMAZ-SAHIN

25. Devrim KAMAZ-SAHIN

tenancière et cuisinière du Café Gavroche, militante féministe, défense femmes migrantes – solidaritéS
26. Melisa TEKINALP

26. Melisa TEKINALP

étudiante en biologie, écosocialiste & militante pour l’égalité des sexes – solidaritéS
27. Lucien PFISTER

27. Lucien PFISTER

étudiant en socioéconomie, stagiaire OASI, bibliothécaire auxiliaire, membre AGGC – solidaritéS
28. Corinne KHAOUCHI

28. Corinne KHAOUCHI

ancienne conseillère municipale, IMAD, UNIA, médaillée Swiss Olympics – Vice-présidente du DAL
29. Charles-Louis SIMON

29. Charles-Louis SIMON

ancien secrétaire syndical UNIA, représentant ONG UNESU, Formateur de français bénévole pour adultes migrants – solidaritéS
30. Dominique GRAU

30. Dominique GRAU

horticultrice, naturaliste passionnée, animatrice Glocal, donatrice Sea Shepherd
31. Julien REPOND

31. Julien REPOND

assistant parlementaire EàG, militant en faveur des droits LGBTI et d’une laïcité démocratique, membre GSsA – soldiaritéS
32. Lucie RAMAROZOKA

32. Lucie RAMAROZOKA

étudiante en allemand, engagée en faveur de l’égalité femmes/hommes et des droits des LGBTI+ – solidaritéS
33. Christian ZAUGG

33. Christian ZAUGG

député (travaux, énergie, visiteurs), UNIA, SPG, ATE, PRO VÉLO, SATUS, président DAL